Kontakt : +48 797 787 070

Leczenie kanałowe czyli endodoncja

Leczenie kanałowe polega na usunięciu i oczyszczeniu kanałów korzeniowych z chorobowo zmienionej miazgi potocznie zwanej „nerwem”, a następnie szczelnym ich wypełnieniu materiałem biokompatybilnym.

Do precyzyjnego pomiaru długości kanałów stosujemy specjalistyczne urządzenie zwane endometrem. Leczenie endodontyczne odbywa się pod kontrolą radiowizjografii.