Kontakt : +48 797 787 070

Gaz rozweselający

GAZ ROZWESELAJĄCY (podtlenek azotu) jest bardzo bezpieczny i nieszkodliwy. Uspokojenie wziewne podtlenkiem azotu jest szczególnie przydatne dla dzieci i dorosłych odczuwających silny strach przed leczeniem stomatologicznym.

USPOKOJENIE uzyskuje się wdychając gaz rozweselający za pomocą maseczki zakładanej na nos. Odczuwa się wtedy bardzo przyjemne oszołomienie. Przyjemność przebywania w tym stanie powoduje to, że nie odczuwa się ani strachu ani lęku.

Gaz rozweselający, oprócz wyraźnej poprawy samopoczucia, wykazuje także działanie znieczulające, dzięki czemu małe plomby mogą zostać wykonane bez znieczulenia, tylko w czasie działania gazu rozweselającego.